โทรศัพท์:

0-4485-1738

ละหาน "ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข ลดเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2562"

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการประเมิน ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต "ชุมชนสร้างสุข" ลดเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ovcca ปี 2562 ระดับเขต 9 ประธานคณะกรรมการประเมินได้แก่ ดร.ฐิติมา วงศ์สาโรจน์  ที่ปรึกษาโครงการสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้าฯและคณะ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ดูภาพกิจกรรม

 

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
238 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4485-1738

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…