โทรศัพท์:

0-4485-1738

สถานบริการสุขภาพในสังกัด

รพ.สต.ส้มป่อย

รหัส 04006
ที่อยู่ ม.14 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร. -   โทรสาร. -
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสาธารณสุข 
http://gishealth.moph.go.th/healthmap/info.php?maincode=04006

รพ.สต.หนองโดน

รหัส 04001
ที่อยู่ 213 ม.8 บ้านร้านหญ้า ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร. 044-875020
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสาธารณสุข 
http://gishealth.moph.go.th/healthmap/info.php?maincode=04001

รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

รหัส 04004
ที่อยู่ ม.1 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร. 044-802047   แฟกซ์ -
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ -
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสาธารณสุข 
http://gishealth.moph.go.th/healthmap/info.php?maincode=04004

รพ.สต.ละหาน

รหัส 04002
ที่อยู่ 47 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร. 044852656 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสาธารณสุข 
http://gishealth.moph.go.th/healthmap/info.php?maincode=04002

รพ.สต.กุดน้ำใส

รหัส 04000
ที่อยู่ 309 .2 ถ.จัตุรัส-บำเหน็จณรงค์ ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร. 0966809446
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสาธารณสุข 
http://gishealth.moph.go.th/healthmap/info.php?maincode=04000

 

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
238 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4485-1738

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…