โทรศัพท์:

0-4485-1738

 • ตรวจพัฒนาการเด็กโดยอสม._3
 • รณรงค์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี_2
 • รณรงค์ไข้เลือดออก_5
 • บึงละหาน @จัตุรัส_6
 • กิจกรรมที่ผ่านมา_3
 • คัดกรองความเสี่ยง 15 ปี ขึ้นไป และคัดกรองความเสี่ยงผู้สูงอายุ_2
 • สวัสดีปีใหม่2563_2
 • วันอสม.แห่งชาติ 2561 _1
 • รณรงค์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี_5
 • กิจกรรมที่ผ่านมา_3
 • รณรงค์วันเบาหวานโลก_1
 • บึงละหาน @จัตุรัส_10
 • กิจกรรมวันเอดส์โลก_4
 • วันอสม.แห่งชาติ 2561 _5
 • เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง_4

 

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
238 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4485-1738

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…