โทรศัพท์:

0-4485-1738

 • คลินิกเรื้อรัง ให้ความรู้ การล้างมือ 6ขั้นตอน และออกกำลังกาย_1
 • รับโลห์สสอ.ดีเด่นระดับเขต_1
 • ประกวดศูนย์เด็กเล็กบ้านร้านหญ้า _5
 • รวมภาพกิจกรรมปี 2559-2562_4
 • อสม.หนองโดนบูรณาการงานชั่งน้ำหนักอละตรวจพัฒนาการใช้ผDSPM_1
 • ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561_6
 • บูรณาการชั่งน้ำหนักเด็กกับการตรวจพัฒนาการใช้ DSPM._1
 • พัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ตำบลหนองบัวบาน_4
 • พัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ตำบลหนองบัวบาน_1
 • คัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน_1
 • คัดกรองความเสี่ยง 15 ปี ขึ้นไป และคัดกรองความเสี่ยงผู้สูงอายุ_2
 • ประชุมผู้ปกครองเด็ก ศพด.บ้านร้านหญ้า_4
 • คลินิกเรื้อรัง ให้ความรู้ การล้างมือ 6ขั้นตอน และออกกำลังกาย_5
 • ตรวจพัฒนาการเด็กโดยอสม._1
 • ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ปี 2563_1

 

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
238 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4485-1738

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…