โทรศัพท์:

0-4485-1738

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส

วันที่ 18 มีนาคม 2563 อำเภอจัตุรัส โดยนายยุทธนา ศรีนวลดี ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทน นายอำเภอจัตุรัส พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ เพชรจตุภัทร สาธารณสุขอำเภอจัตุรัส ร่วมด้วย ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ปลัด อบต.บ้านกอก กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกอก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ อสม. ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เสี่ยงต่อโรคฯ ( ประเทศเกาหลี )

 

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
238 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4485-1738

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…